ผลหวยลาวเมืองไซ 13 ก.ย. 2563


ผลหวยลาวเมืองไซ 13 ก.ย. 2563

รางวัลเลขที่ออก
รางวัล 5 ตัว54297
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว4297
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว297
รางวัล 2 ตัวบน97
รางวัล 2 ตัวล่าง42

ผลหวยลาวเมืองไซ VIP 13 ก.ย. 2563

รางวัลเลขที่ออก
รางวัล 5 ตัว86990
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว6990
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว990
รางวัล 2 ตัวบน90
รางวัล 2 ตัวล่าง69

ผลหวยลาวเมืองไซ 5D 13 ก.ย. 2563

รางวัลเลขที่ออก
รางวัล 5 ตัว39224
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว9224
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว224
รางวัล 2 ตัวบน24
รางวัล 2 ตัวล่าง92